Folk skiller seg når de ser på porno

I år ble det gjort en interessant spørreundersøkelse i Amerika. Der kom de frem til at folk som ser på porno under ekteskapet har større sjanse for å skille seg enn dem som ikke ser på gratis porno eller noe porno i det hele tatt. Denne informasjonen er veldig interessant og kunne fortelle at andelen var høyest blant kvinner. På dette punktet kan vi stille dette spørsmålet – er det bruken av gratis p****videoer som i realiteten forårsaker problemet, eller er det bare et symptom på et allerede ulykkelig ekteskap? Perry mener at dataene viser årsakssammenheng. «Vi er ganske sikre, basert på statistisk analyse som vi gjorde,» sier Perry. «Vi nærmer oss et punkt hvor vi kan si at det er en retningseffekt.» I tillegg til kjønnsforskjeller, viste studien forskjeller i bruken av sex og skilsmisse i ulike demografiske grupper. For de yngste deltakerne i gruppen var det mer sannsynlig at de vil få en skilsmisse etter at hun begynte å se på gratis pornofilmer. Tvert imot så viste porno og skilsmisse en svakere kobling i mennesker som deltok i gudstjeneste avholdt minst en gang i uken, og de som sa at de var religiøse. De endelige resultatene overrasket forskerne, som først trodde at gratis pornofilmer i religiøse ekteskap vil føre til høyere skilsmissetall. Til tross for nye funn, sier Perry at han ikke ser for seg et forbud mot pornografi.